מהו מדגם?

מדגם רשום הינו זכות קניינית אשר במסגרתה מוענקת הגנה על עיצוב מוצר תעשייתי חדש או מקורי, ואשר מקנה זכות בלעדית על השימוש במדגם. המדגם נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של המוצר. בעל מדגם רשום, יוכל למנוע מאחרים פעילות מסחרית במוצר מאותו הסוג הדומה לחפץ שעליו נרשם המדגם, והוא יהיה בעל זכות בלעדית לייצר, לשווק, ולמכור את המוצר נשוא המדגם.

פקודת הפטנטים והמדגמים מגדירה מדגם מהו: אין פירושו אלא “קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ על ידי תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודה יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין-רואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכני”.

דוגמאות למוצרים אשר ניתן לרשום עליהם מדגם: תכשיטים, צעצועים ומשחקים, בגדים, ריהוט, כלי נגינה, גופי תאורה, אריזות של מוצרים, תיקים וארנקים, כלי מטבח ועוד מגוון רחב של מוצרים נוספים . כמו כן ניתן לרשום מדגם על “מערכת חפצים”, הכוללת קבוצה של חפצים בעלי אופי דומה, אשר נוהגים למכרם יחד או המיועדים לשימוש ביחד כשהם נושאים את אותו דגם עיצובי, לדוגמא: סכו”ם, כלי שחמט וכו’.

תנאים לרישום מדגם:

על מנת להירשם כמדגם, על החפץ לעמוד במספר תנאים, כקבוע בפקודת הפטנטים והמדגמים, לרבות היותו:

חדש – אם הוא בעל צורה, עיצוב או קישוט שלא היו מוכרים בישראל טרם הגשת הבקשה. או מקורי – הכוונה הינה לדרך יישומם של אלמנטים ידועים באופן שונה מן הידוע קודם לכן באותו תחום.

שלא נתפרסם קודם לכן בישראל – מדגם לא יוכל להירשם בפנקס המדגמים אם התפרסם בישראל טרם הגשתו לרישום. הכוונה בפרסום קודם הינה כאשר המדגם היה נגיש לאנשים מהציבור, או שהוצג בפני אנשים מהציבור שלא היו מחויבים לשמרו בסוד. חשוב לציין כי בהתאם להחלטות רשם הפטנטים והמדגמים, ניתן לראות בפרסום מדגם באתר אינטרנט שאליו יש גישה חופשית מישראל, כפרסום שנעשה בישראל. לפיכך, הגשת בקשה לרישום מדגם לאחר פרסומו ברבים איננה אפשרית במרבית המקרים.

כמו כן על המוצר להיות בעל ערך אסתטי כלשהו, כלומר שייחשב כבעל קווים עיצוביים. אם צורתו של החפץ מוכתבת על ידי דרישות פונקציונליות בלבד, דהיינו חפץ שצורתו מוכתבת כל כולה על פי התפקיד התועלתי שעליו למלא, הרי שלא ניתן לרשמו כמדגם.

יצוין כי מדגם מהווה הגנה על מוצרים המכוונים לייצור תעשייתי (נכון להיום מחמישים עותקים ומעלה), כאשר עיצוב מוצר ייחודי, אשר אינו מיועד לייצור תעשייתי, עשוי להיות זכאי להגנת מכוח דיני זכויות יוצרים.

משך ההגנה על מדגם

משך ההגנה על מדגם רשום הינה עד 15 שנה ממועד הגשת הבקשה, בכפוף לתשלום אגרות חידוש. זכות זו הינה טריטוריאלית, ולבעל המדגם הרשום מוענקות זכויות בלעדיות על השימוש במדגם במדינה בה הוא נרשם.

יתרונותיו של רישום מדגם

חשיבות ההגנה על ההיבט האסתטי של מוצרים מעוצבים, לצד יתרונותיו הרבים של המדגם ככלי שיווקי אפקטיבי, היותו כלי יעיל למסחור המוצר, תוך הליך רישום מהיר ובעלות נמוכה יחסית, וכן אפשרות השימוש במדגם לשם תקיפת גורמים מפרים, תורמים לעלייה במספר הבקשות המוגשות ברחבי העולם לרישום מדגמים, והופכים את המדגם לכלי יעיל ורווח בהגנה על מוצרים מעוצבים.

משרדנו עוסק ברישום מדגמים בארץ ובעולם, תביעות בגין הפרת מדגמים, הגשת התנגדויות לרישום מדגמים, אכיפת זכויות של בעלי מדגמים.