בעל סימן יכול לבקש רישום של סימן מסחר לגבי טובין ושירותם שלסימונם הוא משמש או מיועד לשמש.
בישראל מסווגים טובין ושירותים בהתאם לאמנת “ניצה”, הנהוגה במרבית מדינות העולם, והקובעת 34 סוגים של טובין ו -11 סוגים של שירותים.
הטובין והשירותים מסווגים באופן המובא בתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר. הגדרות אלו הן כותרות סוגי הטובין והשירותים, שהינן הגדרות כלליות לקשת רחבה של סוגי טובין  ושירותים.
במסגרת בקשה לרישום סימן מסחר ניתן לבקש רישום של סימן מסחר ביחס למספר סוגי סחורות ושירותים, וזאת בכפוף לתשלום אגרה.
להלן קישור לסיווג הסחורות והשירותים מטעם רשם סימני המסחר.