פטנט הינו זכות שימוש בלעדית הניתנת על ידי רשם הפטנטים, מכוח חוק הפטנטים, לבעל אמצאה כשירת פטנט על פי תנאי החוק. בעל הפטנט רשאי למנוע מצד שלישי כלשהו מלנצל ללא רשותו, או שלא כדין את האמצאה שעליה ניתן הפטנט.

אמצאה כשירת פטנט הינה אמצאה לגבי מוצר או תהליך בכל תחום טכנולוגי, אשר הינה חדשה, מועילה ויש בה התקדמות המצאתית והיא ניתנת לשימוש בתעשייה. ניתן לקבל פטנט על מוצרים או תהליכים בתחומים טכנולוגיים דוגמת: מכונות, תוצרי ייצור, תהליכים, שיטות, שיפורים של אלה וכדומה.

לא ניתן לקבל פטנט על חוקי טבע, תגליות מדעיות, תהליך לטיפול רפואי בגוף האדם; זנים חדשים של צמחים או בעלי-חיים, זולת אורגניזמים מיקרו-ביולוגיים שלא הופקו מהטבע, והללו אינן אמצאות כשירות פטנט. כמו כן, מוצר שהחידוש בו הוא בעיצוב אסטטי אינו אמצאה, אך יתכן כי ניתן לרשום אותו כמדגם (לינק).

כדי להיות כשירת פטנט על האמצאה להיות חדשה ביום הגשתה. אמצאה נחשבת לחדשה אם לא התפרסמה באופן פומבי בארץ או בעולם קודם למועד הגשת הבקשה. פרסום בכל צורה שהיא, בכתב, בהצגה או בשימוש פומבי באיזשהו מקום בעולם ימנע, בדרך כלל, מבעל האמצאה מלקבל פטנט בר תוקף.

נוסף על דרישת החידוש, דרושה התקדמות המצאתית, דהיינו התקדמות שאינה נראית כעניין המובן מאליו לבעל המקצוע על סמך ידיעות שכבר נתפרסמו.

תוקפו של פטנט הינו לתקופה של עשרים שנה מתאריך הגשת הבקשה לפטנט, בכפוף לתשלום אגרות.

פטנט הינו זכות טריטוריאלית, דהיינו פטנט הניתן בישראל, תקף רק במדינת ישראל. אדם המבקש להגן על אמצאתו בחו”ל, עליו להגיש בקשות לפטנט בכל מקום בו הוא מעוניין בהגנה.

בדרך כלל הממציא הינו בעל האמצאה, אך הוא רשאי להעבירו לאדם או גוף אחר על פי הסכם. בנוסף, חוקי הפטנטים מכירים בבעלות של מעביד באמצאה של עובד (“אמצאת שירות”).

פטנט הינו נכס סחיר בעל ערך רב ביותר והוא מהווה כלי שיווקי, מסחרי והרתעתי ממדרגה ראשונה. ניתן להעניק רישיון מכוחו, לסחור בו, למכור אותו ולמסחר אותו בדרכים נוספות.

לקבלת ייעוץ בנושא רישום פטנטים, הגנה עליהם ומסחורם צרו קשר עם משרדנו או התקשרו: 077-2107000