תנאי השימוש באתר (מכונים גם “תקנון אתר”) מסדירים את מערכת היחסים בין האתר (ובעליו) לבין הגולשים העושים שימוש באתר.

תנאי השימוש מהווים את כללי המותר והאסור במסגרת השימוש באתר, לרבות את גבולות האחריות, את הבעלות בקניין הרוחני, והגדרת הדין החל, שהינה סוגיה חשובה בעידן האינטרנט.

הגדרת תנאי השימוש חשובה במיוחד לאתרים המהווים זירת מסחר, ואשר מציעים שירותי מסחר אלקטרוני ורכישת מוצרים, אך גם לאתרי תוכן, המאפשרים, בין היתר פרסום תגובות, כרטיסי עסק וכיו”ב.

כך למשל, רצוי להתייחס לסעיפים שונים, דוגמת:

מי רשאי לגלוש באתר, האם חלה הגבלת גיל מסויימת?

מהם השירותים המסופקים על ידי האתר?

ראוי להגדיר את גדרי האחריות של בעל האתר, אחריותו לנזקים שונים העלולים להיגרם למשתמשים באתר מסיבות שונות;

הסדרת הבעלות בקניין הרוחני, לרבות בזכויות היוצרים באתר, בעיצובים ובתכנים הכלולים באתר, בסימני המסחר וכיו”ב;

במקרה שהאתר הינו פלטפורמה המאפשרת לגולשים להעלות תוכן – מהם זכויות היוצרים של המשתמש, מהם השימושים שהגולש שהעלה את התוכן מקנה רישיון לאתר ולמשתמשיו?

הוראות הקשורות בסחר האלקטרוני, כולל ביחס להרשמה לאתר וביצוע רכישות דרך האתר, למדיניות ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים, הליך הסליקה, מועדי אספקת המוצרים והמשלוחים;

מהי מדיניות הפרטיות באתר, מהם תנאי אבטחת המידע, מהם הנתונים הנאספים ביחס לגולש על ידי האתר, ומהו השימוש הנעשה בהם;

מהי סמכות השיפוט ביחס לפעילות המתבצעת האתר. לדוגמא, לקוח מברזיל רכש מוצר באמצעות אתר אינטרנט ישראלי. האם הלקוח יוכל לתבוע את האתר הישראלי בברזיל?

לסיכום, ניסוח תנאי שימוש לאתר מהווה את כללי ההתנהגות במסגרת האתר, חשיבותה רבה, והיא עשויה לסייע לבעל האתר בהגנה עתידית מפני טענות ותביעות שונות.

משרדנו ישמח לסייע לכם בניסוח תנאי שימוש מתאימים לאתר שלכם ולפעילותכם המסחרית.