סימני מסחר

סימני מסחר, משפט מסחרי, מדיה ובידור

תחום סימני המסחר הינו תחום מתפתח ודינמי וכיום מוגשות בקשות רבות לרישום סימני מסחר בתחומים מגוונים. התחרות הגוברת בין עסקים בתחומים רבים, הן בישראל והן ברחבי העולם, הופכת את מיתוג המוצר או השירות, לצד ההגנה עליהם, לתנאים הכרחיים עבור בעל עסק החפץ להצליח. יש חשיבות רבה לטיפול נכון בסימן המסחר, החל מבחירת הסימן הנכון, דרך רישומו וכלה בהקפדה על אופן השימוש בו.

מטרת סימן המסחר

זכויות יוצרים, סימני מסחר, קניין רוחני, ליטיגציה

דיני סימני המסחר נועדו להגן על שם מסחרי או על לוגו, שהינם קניינו של אדם ועל המוניטין שרכש אדם כאשר עשה בהם שימוש, וכן להגן על הציבור מפני הטעייה, עקב שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר.

על פי פקודת סימני המסחר (נוסח חדש) התשל”ב- 1972, סימן מוגדר כאותיות, ספרות, מילים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני מימדים או בשלושה.

סימן מסחר מוגדר כסימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם. סימן מסחר רשום מקנה לבעליו זכות ייחודית לעשיית שימוש בסימן הרשום על מוצרים או שירותים מהסוג שלגביהם נרשם הסימן, כאשר הזכות הינה בעיקרה למנוע מכל אדם לעשות שימוש בסימן בנוגע למוצרים או לשירותים נשוא הסימן. בעל הסימן רשאי, בין היתר, להעביר זכויות אלו בסימן ולהעניק רישיונות שימוש בסימן המסחר הרשום.

סימן מסחר “מוכר היטב”

זכויות יוצרים, סימני מסחר, קניין רוחני

ישנם מקרים יוצאים מהכלל, שבהם סימן מסחר “מוכר היטב” ימנע מאחרים שימוש בסימן גם על טובין בעלי אופי שונה. סימן מסחר מוכר היטב הינו סימן אשר רכש מוניטין רחב, מעבר לתחום הצר של המוצר או השירות המקורי. לעניין זה ילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה מוכר הסימן בחוגי הציבור בנוגע לעניין, והמדיה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק. “קוקה קולה” ו”דיסני” לדוגמא הינן דוגמאות לסימנים מוכרים היטב.

בחינת בקשה לרישום סימן המסחר

זכויות יוצרים, סימני מסחר

בקשת להגשת סימן מסחר מוגשות נבחנות באמצעות מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אשר בוחנת האם הסימן המבוקש עומד בקריטריונים הקבועים בחוק לצורך רישום הסימן. כך לדוגמא על הסימן להיות בעל אופי מבחין, כלומר ניתן להבחנה ממוצרים או שירותים ומהסימנים המשמשים במסחר.

ישנן ארבע קטגוריות של שמות המשמשים במסחר, אשר נקבעו בהתאם למידת ההגנה הניתנת להם, וזאת מתוך רצון למנוע מונופולין בשמות של טובים מסוימים, דבר שעשוי לסתור את אינטרס הציבור:

שמות גנריים: שמות אלה אינם זכאים להגנה.
שמות תיאוריים: שם המתאר תכונות או רכיבים של נכסים או שירותים. שם תיאורי לא יזכה להגנה למעט במקרה בו רכש בשם אופי מבחין, המייחד אותו מיתר העוסקים בתחום.
שמות מרמזים: שמות המרמזים על הטובין מבלי לתארם באופן מפורש. שמות אלו יזכו להגנה.
שמות שרירותיים או דמיוניים: שמות אלו יזכו להגנה רחבה.
ככל שלסימן אופי מבחין חזק יותר, כך היקף ההגנה אשר תינתן לו על ידי בתי המשפט תהיה רחבה יותר.

ההגנה על סימן מסחר רשום הינה לתקופה של 10 שנים, כאשר ניתן לחדש את ההגנה לתקופות נוספות של 10 שנים בכפוף לתשלום אגרות. חשוב לציין כי המדובר בזכות טריטוריאלית, וההגנה הניתנת הינה עבור המדינה בה הוגש הסימן. בשנת 2010 הצטרפה ישראל ל”פרוטוקול מדריד”, אשר באמצעותו ניתן יהיה להגיש בקשות לרישום סימן מסחר במדינות זרות גם מישראל.

הפרת סימן מסחר

זכויות יוצרים, סימני מסחר, קניין רוחני

אדם העושה שימוש בסימן הזהה לסימן המסחר או הדומה לו עד כדי הטעייה, ללא הרשאה מבעל הסימן, יהיה בחזקת מפר הסימן. ככלל, על מנת לקבוע האם היתה הפרה של סימן המסחר, יש לבחון האם קיים חשש שציבור הלקוחות יוטעה בקשר לטובין. ככלל, בחינה זו תיעשה באמצעות מבחני הדמיון המטעה אשר גובשו בפסיקה, ואשר זכו לכינוי “המבחן המשולש”, על שלושת מבחני המשנה שבו: “מבחן המראה והצליל”, “מבחן סוג הסחורות, חוג הלקוחות” ו”יתר נסיבות העניין”. הבחינה תיעשה ביחס לאנשים בעלי הגיון רגיל הנוהגים בשקידה סבירה.

יתרונותיו של סימן מסחר

זכויות יוצרים, סימני מסחר

רישום סימן מסחר מגלם איפוא יתרונות רבים, והינו כלי יעיל ושימושי התורם ליצירת נכס בעל ערך כלכלי ומסחרי רב, מאפשר לבעליו בלעדיות בשימוש בסימן, מהווה כלי הרתעתי תוך הקטנת הסיכון שמתחרים יקדימו את בעל העסק וירשמו סימן מסחר דומה (או זהה), ומאפשר לבעל הסימן לבדל את עצמו ממתחריו ולחזק את המותג.

תחולתו וחשיבותו של סימן מסחר עשויה להשתרע אף מעבר לעולם סימני המסחר. כך למשל סימן רשום עשוי לסייע לבעליו למנוע ממתחרים לרשום חברה בעלת שם זהה או דומה לסימן המסחר, ככל שתחום פעילות החברה החדשה, משיק לתחום הפעילות של סימן המסחר הרשום, ואף לסייע לבעליו במאבקו כלפי מתחרים אשר רשמו שם מתחם באינטרנט המורכב מסימן המסחר שלו (תופעת ה- CYBERSQUATTING). כמו כן סימן מסחר רשום משמש כלי מרכזי של רשויות המכס בבואן למנוע את כניסתן לישראל של סחורות המפרות סימני מסחר רשומים.